Teco - Mỹ

Hiển thị một kết quả duy nhất

Hba1C

0 review(s)

Hba1C

0 review(s)

Để đánh giá Glucose huyết có được kiểm soát tốt hay không ngoài xét nghiệm đo Glucose huyết còn có một xét nghiệm thường quy khác quan trọng không kém là xét nghiệm đo HbA1c

URS10

0 review(s)

URS10

0 review(s)

QUE THỬ